Hyderabad Madhil Marathi Hyderbad group cha ha Blog ahe

Tuesday, February 07, 2006

नमस्कार

नमस्कार
मराठी मधून पहिला पोस्ट करीत आहे.

Friday, January 06, 2006

My PhotoblogWednesday, April 20, 2005

Gudhi Padwya nimitta karyakram

Rawiwar dinank 17 April,2005 roji Gudhi Padwya nimitta 'Katta' Sameer wa Manalai Raleraskar yanchya ghari sampanna zala.

Nehmi pramane khel wa tya nantar Godache jewan ase karyakramche swaroop hote.

Ekun 31 loka karyakramala upasthit hoti.

Kishan nawachya eka Rajasthani acharya kadun swayampak karawun ghetla hota.

Karyakrama darmyan Worldspace Radio chya dealers ne tyanchya product wishayi mahiti dili.

Ekun contribution rs.60 per person padle.

Monday, April 04, 2005

Warangal Trip cha Vruttant

3 April,2005 la Pundalik Warda Hari Vitthal chya gajrane Warangal chya tip la suruwat zali ani pudchya 15-16 taasat Marathi Hyd che members ne Warangal chya trip nimittane bharpur anand lutla.

Chhan grp asle tar unhalyat sudha kashi majaa karta yete hyache chhan udaharan mhanje kalchi trip hoti.

Kelyane Deshatan manuja yet ase shahan pan ase mhantat.

Kalychya trip madhe asech zale.

Trip organize karnycha uttam anubhawe mala hya nimittane ala.Sudaiwane okhi mule ek chhan Swaraj Mazda 19 seater,push back atishay chhan rate mhanje 9.25 per km hya rate ne milali


Sakalich Idli,chutni chi order dilya mule Bus madhech nashta zala.Saglich mandali sakali lawkar uthli aslya mule bhuk saglyannach changli lagli hoti.Garam garam idlya ani chutney ne hi bhuk bhagawali.

Amhi Hyd 6:30 wajta sodle ani shahrachya baher padtach amhi antakshari la suruwat keli.Saglya nni hyat hiririne bhag ghetla.

Amcha pahile destination hota Pakhal Lake/Sanctuary.sadharan 4 taasat amhi tikde pohochlo.

Lake bhowati chakkar marun group che 2 bhag zale.Ek group garden madhe jaun sawlit Patte khelat basla tar dusrya grp me Lake madhe Magariche "tama" na balagta panyacha yatthech anand lootla.

Sadharan 45 mins chya gamti nantar donhi grp jewnasathi jamle ..Eka Zopdi waja hotel madhun Daal ani polya ase uttam jewan amhala milale.Josis chhan kanda hota..mag kay...Daal paper plates madhe ani hatatach polya gheun sagle jana jewanawar tutun padle.

Jewanana nantar tarbuj kapnyat ale.

Amche pot itke bharle hote ki tarbuj porna zamplech nahi ani mag urlela tarbuj makadanchya swadhin karnyat ala.

Amhi sadharan 3:30 la pakhal sodle ani parat Warangal la nighalo.Sadharan 5:30 wajta amhi Bhadrakali temple madhe pohochlo.Tithe hi atishay sundar Tale(Lake) ahe.Shiwar mandira shejari chhan lawns karnyat alele ahet.Titeh amhich chhan photo session kele.

Bhadrakali mandira nantar amhi prasiddha sahastra stambh mandira kade kooch keli(100 pillar temple)

Kakatiya samrajyachi hi ek mahatwachi nishani ahe.

Hya mandira madhe hi Musalmannani ni apli Vidhwansak wrutti dakhawali ahe ani mandirachya stambhanwar Farsi madhe kahi lihile ahe..Amhala te kay ahe te kal le nahi..matra amhi tithle manager la tya wishayi vichana keli.


1000 pillar temple madhe kahi photo kadhun ani garam coffee piun amhi punha hyd kade nighalo.

Bus madhe parat ganyana jor ala.

Yadagirigutta jawal Hotel Greenlands cha changla anubhaw ya adhi mi donda ghetla aslya mule Bus ratrichya jewana karita tithech thambawali.

Masala papad,tomato soup ashya surekh starters nantar amhi main course(Paneer makhanwala+malai kofta) suru kela.ATishay chhan jewan zale.

Jewana nantar kahi mandalinnin jawalchya pan pattiwar chhan paanacha aswad ghetla.

11:00 wajta amhi parat Hyd la pohochlo.Tata Bye bye karun Panga pang zali.

Hya trip madhe Gopal ani Surendar hya Driver Kinnar chya jodine amahala chhan sukhrup nele -anle.

Thanchya barobar hi amhi photo kadhle

Trip mule members madhe chhan sanghik bhawna(team spirit) wadhis lagli

Tuesday, March 08, 2005

Katta No 5 cha wruttant


Picnic cha spot nischit na zalya mule Katta no 5 Krushnakant Park madhe 5 march la ghenyat ala.

Prathamach Kattya war sankhya 10 paryant ali.(anyatha 25 chya warach aste)

Ha Katta rawiwar sandhyakal aiwaji shaniwar sandhyakali ghetlya mule hi barich sankhya kami zali asnyachi shakyata ahe..aso.Pudhcya weles pasun ha gondhal talyat yeil.

Kattyawar nehmipramane kahi khel ani okhinche satra zale.

Sau Rajanish Joshi yanni ek gaana mhantla.Tasach Sagar ne ‘To mi nawhech ek sanwad(dialogue) mhantla

Tya shiway hya weles Rajkaranawar gambhir charcha zali.Tyat wisheshtaha Rajanish Joshi ne hiririne sahabhag ghetla J

Krushnakant park canteen madhlya ‘Dal wada’ ani ‘chaat’ ne charchet rang anla.

Monday, February 21, 2005

Shastriya sangeetacha karyakaram

Group madhe shastriya sangeetat ras asnaryan karita ek maifal regularly ayojit hou lagli ahe.

19 Feb la Sagar chya ghari ashich ek maifal jamli hote.

Gayanala Surabhi Mudgalkar,Madhawi Prabhumirashi,Sandeep Kelkar ase Kalakar hote tar Tablya war Sri.Mudgalkar wa Sri.Mahesh Kanole hote.

Bahardar Ganyanni karyakramala rangat ali.

Shewati Paw bhaji wa gajar Halwa hyanni samarop zala.

Pudhil karyakram 6 tarkhela 10 wajta Sri.Sandeep Kelkar yanchya ghari karnyache yojile ahe

Katta No 4 cha Wruttant

Kal 20 Feb la Katta kramank 4 par padla.

Aadhi jahir kelele sthan bdal lya mule Menu madhe hi barach badal zala.Tya mule mandalinna Puran Poli,Basundai wagaire cha aswad gheta ala nahi.

Tari hi chamchamit bhelene karyakramat maja anli.

Hya Kattyala Zee16 kiwa « Wyakti Olakhne » ha nawin khel khelnyat ala.Tya adhi Dumb charades hi zale.

Tya shiway hasuhi nataka aplyala karta yetil kay hya war wichar winimay zala.

Bhel khal lya nantar kahi gaani zali.Hyat Bal kalakar hi mage nawhte.Gayatri Prabhumirashi ne sasa ni kasaw hyanchyawar aslela Hindi geet saadar kela.

Katayala ekun 30 loka upasthit hote.

Pudhil Katta Sanghi temple kiwa tatsam thikani outsing chya swaroopa madhe karnyache tharle.

Wednesday, February 09, 2005

Katta No 3 cha wruttant

Namaskar Mandali,
Aapala tisara katta Yousoufguda yethe Krishnakant Udyanachya ramya hirwaliwar sajara zala.

Ya kattyala purvipeksha changala pratisaad milun upasthitanchi sankhya 35 war jaun thepali!! sarvanni dakhavlelya utsaha wa aatmiyatebaddal dhanyawaad.

Suruwatila nehamipramanech olakhi-palakhi karun ghenyat aalya aani mag Dumb Charades cha khel rangat ala. Marathi ani Hindi chitrapatachi naave olakhnyachya ya khelamule sarvanchi olakh zali aani maja hi bharpur lutata aali.

karyakram udyanat aslyane khayla masaledaar shengdaane asnaar he oghanech ala.

Khel samplyawar Dr. Gogte yanni tyanchya Vidhnyan Vahini baddal mahiti dili. Upasthitanni prachand utsahane tyanchya karyakramabaddal wicharpus keli aani shankanchehi nirasan karun ghetale. Baryach mandalinni ya upakramat swayamsewak honyachihi manisha wyakta keli. Dr. Gogte yetya mahinyacha karyakram group war post karnaar aahet. Icchuk mandali aapapalya wele pramane sahabhaagi hou shakatil.

Tasech trekking camp aayojit karnyabaddal dekhil charcha karnyat aali. Lawkarach aapan saare trekking aani camping cha anand gheu shaku.

Sarate shewati Rutuja ne Suresh Bhatanchya eka marathi-wishayak kaviteche wachan kele aani kattyachi sangata zali.

Pudhil katta:

Sthal:

Ambarish Deshpande/Rutuja Deshpande

540, Vivekanand Nagar,

Kukatpally,

Hyderabad.

Doordhwani: 9848865856/9346238381

Wel 6.00pm to 8.00pm

Karyakram Patrika: (Points to be discussed for implementation in future)

1) Khel -> Zee16 / Housie

2) Aakash Darshan

3) Nataka (it would be better if we can call Sunil Chandurkar)

4) Shastriya Sangit

5) Library Distribution system

Khau:


1) Puran-Poli

2) Batatyachi Bhaji (kanda ghalun)

3) Basundi

4) Chaha